1. Megfigyelés 

Őszi búza :Annak ellenére,hogy tavaly ősszel időben sikerült elvetni a búzákat (okt.közepe),a szárazság miatt másfél hónapig ki sem keltek,így a mai napig fejletlenek,alacsonyak(7-8 cm.),s a bokrosodás is gyenge(3-6 sarjhajtás).Két éve ebben az időszakban 20-25cm-es állomány alakult ki. A szárazság és a hideg okozta stresszhelyzet a levelek sárgulását idézi elő. A kiszórt szilárd nitrogén műtrágya szemcséi még a talaj felszínén vannak. A károsító gombák sem tudnak fertőzni.Az őszi kelésű(T1) gyomok viszont jelen vannak,főleg a veronika félék és a tyúkhúr,az egyszikűek közül pedig az egyre jobban terjedő nagy széltippan és a rozsnok félék. Az éjszakai fagyok miatt még a héten nem kerülhet sor a gyomirtásra, utána viszont az egyszikűek miatt igen. Gond az őszi árpánál lesz,mivel a rozsnok ellen nincs engedélyezett és hatékony készítmény tavasszal.

Szőlő :Már a tavalyi szárazság is kevesebb víz- és tápanyagszállítást tett lehetővé az edénynyalábokban,ezért a fás szövetek kialakulása sem lett tökéletes,így a vesszők hosszának fele-,kétharmada a télen elszáradt,csak egyharmada maradt egészséges,amelyből a metszés során a termőcsapokat lehet meghagyni.Károsítók közül kevesebb az éves vesszőkön látható, lisztharmat által okozott barna hálózatos foltosság,kevesebb a kéregrepedésekben áttelelő fehéres szövedékű tarka szőlőmoly báb,viszont több az amerikai lepkekabóca áttelelő tojásait védő szürkésfehér viaszos bevonat,melynek környéke még korompenészes is (tavalyi váladékon telepedett meg).Ez bármely tőkerészen megtalálható. A gyomok még pihennek, de már jelen vannak(aggófű,gólyaorr,árvacsalán).Még a szőlő könnyezése nem indult meg (2020-ban márc.10,2021-ben márc.17.).Védekezési teendő még nincs.

Őszibarack:Erőteljesen duzzadnak a virágrügyek,egy-két bimbónál már kibukkan a rózsaszín virágszirom,a hajtásrügyek szinte még mozdulatlanok. A tafrína és monília ellen a rezes lemosó permetezést el kell végezni, annak ellenére, hogy éjszakai fagyok vannak, mert egy hét múlva már nem biztos,hogy elvégezhető.

2022.03.13.  Csongrád és térsége : Szabadkai Imre

  1. Megfigyelés: 

Őszi búza:  Fejlettségben lemaradt a búza,  a lehullott 2 mm eső nem lendített rajta. A szárazság és  a hideg miatt a levelek felső harmada lilás árnyalatú. Gombabetegséget még nem lehet felfedezni. Az ősszel kikelt egyszikű gyomokkal fertőzött parcellákon (széltippan, rozsnok) a 7 második felében meg lehet kezdeni a gyomirtást egyszikű irtó vagy univerzális szerekkel.

Szőlő:  Még nyugalmi állapotban van a szőlő, könnyezése nem indult meg, ezért nem sürgős a lemosó permetezést végezni kénes- olajos szerrel a lisztharmat és az áttelelő rovarkártevők ellen. Erre még két hét múlva is sor kerülhet.

Őszibarack:  Egy hét alatt nem sokat haladt a növény fejlődése, a virágbimbókat továbbra is védik a gyapjas rügypikkelyek (szerencsére). Levélkezdemény sem látszik még, így továbbra is végezhető a rezes lemosó permetezés.

2022.03.20. Csongrád – és Térsége, Szabadkai Imre

  1. Megfigyelés

Őszi búza : Továbbra is “földhöz ragadt” a búza állománya (alacsony),de a meleg megindította élettevékenységét és zöldülnek. A 12-15 cm-es növények a talajt még nem fedik el, nincs harmat, nincs páradús környezet, így a gombabetegségek sem fertőznek még. Gyomok közül még nem kelnek a tavasziak (T3), nem sarjad az acat, nem kel az árvakelésű napraforgó,így csak azokon a parcellákon ésszerű a gyomirtást végezni, ahol sok az őszi kelésű (T1) és az egyszikű gyom.

Szőlő: A növény könnyezése kicsit késve (márc.12.) megindult,igaz intenzitása kisebb,mint a korábbi években volt, aminek oka valószínű a száraz talaj többméteres mélységben is. A szárazság miatt a gyomok is csak sínylődnek, várni kell az alapgyomirtás elvégzésével, hogy az hatékony legyen (bemosó csapadék szükséges).A tőkerészeken lévő károsítók ellen is elegendő április 3-a után permetezni olajos kénnel (Nevikén,Agrokén).

Őszibarack:Megkezdődött a virágbimbók feslése,néhány szirom már kisimult. A hajtásrügyekben megjelentek a levélcsúcsok (3-6 mm hosszúak),kis levélrozetták is láthatóak már,így a növény fenológiai állapota alkalmas a tafrínás levélfodrosodás általi fertőzésre,amihez 1-2 mm csapadék is elegendő. Ez a hét közepére valószínű bekövetkezik,ezért a hét elején szükséges a megelőző védekezés kontakt+felszívódó szerrel. A mankoceb hatóanyag kivonásával kevés könnyebben hozzáférhető(II.kat.) kontaktszer maradt, ilyen a Syllit,ehhez társítható egy tebukonazol hatóanyagú feszívódó szer.

2022. 03.27. Csongrád-és térsége,   Szabadkai Imre

4.Megfigyelés

Őszi búza: Szárbaindulás stádiumában van a növény. A levélcsúcsok elszáradása a nitrogénhiányt és a korábbi fagykárt jelzik. A hét közepén megindult csapadékhullám eddig 20 mm-t hozott (eső, hó). A hosszan tartó levélnedvesség (4 nap) kedvez a gombás fertőzéseknek, már megjelent a helmintospórium és a szeptória a leveleken. A hét második felében indítható a védekezés: gyomirtás az egy- és kétszikű gyomok ellen+gombaölő szer a levélvédelemért+rovarölő szer a vetésfehérítő imágói ellen (várható néhány napon belül a megjelenésük). Ahol acattal erősen fertőzött a terület s napraforgó volt az elővetemény, ott célszerű még várni a védekezéssel.

Szőlő: Nem sok változás van a szőlő ültetvényekben. A rovarkártevők áttelelő tojásai (kabócák, atkák), pajzstetvek, lisztharmat ellen két hétig végezhető az olajos-kénes lemosó permetezés. A sorok alapgyomirtását még egy hétig célszerű késleltetni. Tarka szőlőmoly sexferomon csapdái kihelyezésre kerültek.

Őszibarack: Teljes virágzásban vannak a fák, remélhetőleg a hajnali -2 celsius fok nem károsította őket. Ahol nem végezték el a hét első felében a tafrína elleni kontakt+felszívódó szeres kezelést, már a tüneteit láthatjuk a deformálódó-, csavarodó-, húsosabb (sejtburjánzás) levélkék formájában. Az újabb védekezés sürgős még ott is, ahol egy hete már permeteztek, hasonló szerkombinációkkal.

Csongrád-és térsége: április 03.  Szabadkai Imre

5. Megfigyelés

Őszi búza: A fejlettebb állományok a második nóduszt hozzák,de sok az ennél gyengébb parcella. Mivel továbbra is szellős a lomb -az előrejelzett hétvégi nagyobb csapadék csak 6 mm-t hozott -a gombabetegségek nem terjedtek tovább, elvétve lehet fertőzött levelet találni. Az évelő gyomok közül az acat néhány helyen kidugta levélcsúcsát, de nem tömeges még a sarjadása. Továbbra sem található vetésfehérítő imágó.A hét közepére általánossá válik a búza kétnóduszos állapota, így a gyomirtásokat végezni kell. Mérlegelni érdemes, hogy szükséges e ezzel együtt a lombvédelmet is elvégezni,vagy később külön menetben a gomba- és rovarölő szeres  hajtunk végre.

Szőlő: Megindult a rügyek duzzadása, de még tökéletesen fedik a rügypikkelyek a hajtáskezdeményeket, így továbbra is lehet végezni az olajos-kénes, vagy házi főzésű mészkénleves lemosó permetezést. Tarka szőlőmoly még nem kezdte meg rajzását.A sorok gyomirtását lehet indítani, amire két hét áll rendelkezésre. Olyan szerkombinációt kell választani, amely csírázásgátló a magról kelő egy- és kétszikűek (átoktüske, betyárkóró,disznóparéj,libatop,stb.) ellen,és hatásos a már kikeltek ellen is (gólyaorr,aggófű,árvacsalán: itt a glifozát a megfelelő ).

Őszibarack: Pompásan  díszlenek a teljes virágzásban lévő őszibarackfák, a fagyokat átvészelték, nem úgy, mint a kajszibarackok, a levélkék is megnyúltak (2-3 cm-ek ), de még rozettában vannak. Az egynapos lanyha eső újra alkalmat biztosít a tafrínás fertőzéshez, így ismételni kell 7-8 nap múlva a kontakt +felszívódó szeres kezelést. A jól védett fákon tünet nem látható.

Csongrád- és térsége: április 10.    Szabadkai Imre

  1. Megfigyelés

Őszi búza: Lassú a fejlődése a búzának, kicsit zöldellnek, de nem jutottak túl a kétnóduszos állapoton. Kevés csapadék (7 mm) s a hűvös idő (heti középhőmérséklet 11,2 fok) blokkolja a gombás fertőzéseket, véletlenül lehet találni egy-egy szeptóriás levelet. A vetésfehérítő imágó hosszanti csíkoltságú levélrágását is kevés helyen lehet felfedezni, maga a bogár elhúzódott. A gyomok közül most már megkezdődött a napraforgó árvakelés kibújása, szikleveles állapotban vannak. A héten folytatni kell a gyomirtást, s célszerű a lombvédelmet is egy menetben elvégezni, az előrejelzés ugyanis esős hetet jelez, így a megelőzés fontos. Célszerű a vetésfehérítő ellen is egy piretroidot beiktatni, hogy a jelen lévő imágók a tojásaikat ne tudják lerakni.

Kukorica : Az elmúlt hét közepén kezdődött el a vetés,így teendő csak ott van,ahol a kelés előtti (preemergens) gyomirtást tervezik. A szárazság miatt célszerű a korai post-,vagy post kezelésben gondolkodni.

Szőlő: A rügyduzzadás a “gyapjas” stádiumnál tart, így az olajos-kénes lemosó permetezést még el lehet végezni. Április 14-én megjelent az első tarka szőlőmoly a csapdában, azóta a hét végéig összesen 4 db ragadt bele.

A sorok gyomirtására ki kell használni az ígérkező hétközi csapadékot, mert csak így érhetünk el megfelelő eredményt.

Őszibarack : Továbbra sincs tafrínás tünet a védett fákon, lehet viszont moníliás vesszőelhalásokat találni, ahol a virágok leszáradnak,levélrügyek nem hajtanak ki. E fertőzések részben még tavaly, részben a virágzáskor következtek be. Kevés elhalt vessző esetében nem kell kémiai védekezés, le kell metszeni a beteg részeket.

Csongrád – és térsége: április 17.     Szabadkai Imre

  1. Megfigyelés: 04.25.-05.01.  17.hét:

Őszi búza: A hét közepi 15 mm eső lendített a búza fejlődésén, háromnóduszos állapotban van. A levelek egészségesek, nincs gombás fertőzés. Gyomirtást már csak ott kell végezni, ahol napraforgó elővetemény volt, mivel kikelt az árvakelés, erre a zászlós levélig használható szerek jók.

Kukorica: A 8-9 napja elvetett kukorica még nem bujkál, mivel hideg volt a talaj. A korai post kezeléses gyomirtás a hét második felében indítható. Ott, ahol a területen megjelentek a tőlevélrózsás acatfoltok, a csírázásgátló szerek mellé levélen keresztül felszívódó hormonhatású szert kell keverni.

Szőlő: Megkezdődött a rügypikkelyek szétnyílása, már kikandikálnak a zöld levélkék. Megindult a tavaszi gyomok kelése, zöldülnek a sorok, ezért ahol még gyomirtást terveznek, el lehet a héten végezni, a csírázásgátló szer mellé glifozátot kell tenni. Lassú ütemben rajzik a tarka szőlőmoly,6 db-t fogott a csapda.

Őszibarack: Enyhe tafrínás fertőzés látható a fogékony fajtákon (nektarin típusok), ahol nem volt folyamatos a védettség. Mivel három nap is volt eső (ebből kétszer minimális), az újabb fertőzés feltételei adottak, ezért 8-10 nap után ismételni kell a védekezést kontakt+felszívódó szerrel. Károsító rovarok még nincsenek.

Csongrád- és térsége, április 24.     Szabadkai Imre

  1. Megfigyelés:05.02.-05.08.   18.hét :

Őszi búza: Végre kedvezett az elmúlt heti időjárás a búza fejlődésének, hozza a negyedik nóduszt (34 mm eső és 15,9 fok átlaghőmérséklet volt). A leveleket veszélyeztető kórokozó gombák tünetei továbbra sem fedezhetők fel, őszi árpán viszont az alsó egy-két levélen találtam friss pirenofórás fertőzést (sötétbarna apró foltok).Újra megjelentek a vetésfehérítő bogár imágói (veresnyakú árpabogár), táplálkoznak a leveleken. A napraforgó előveteményű parcellákon kikelt az árvakelés, szik- illetve két lombleveles állapotban vannak. Ha korábban már volt gyomirtás, akkor most a legolcsóbb megoldás a hormonhatású MCPA hatóanyag választása (Mecomorn,U-46 M Plusz 1 l/ha), mely háromnóduszos állapot után a zászlós levél kiterüléséig alkalmazható, de ha az első gyomirtás most következik, akkor lehet a Granstar Supersztár is. Célszerű a rovarölő szert hozzá társítani (pl.Rapid CS), hogy a tojásrakást és a lárvakártételt megelőzzük, valamint lombtrágyát is.

Kukorica: Az első vetések kelése most látható. Még barkó, illetve drótféreg kártételt nem találtam. Gyomirtások közül a korai post folytatható (pl.Adengó+2,4-D hatóanyag).

Szőlő: Elhúzódik a fakadása, található már 3-4 kislevélkés hajtás, de van még gyapjas stádiumú rügy is. Ahol a korábbi években az atkafertőzés gondot okozott, akkor ellene most a legalkalmasabb az időpont a védekezésre. Olcsóbb megoldás a magasabb dózisú kéntartalmú szerek használata ( 1.5%-os töménység), de lehet speciális atkaölő szert is használni. Berobbant a tarka szőlőmoly rajzása, 106 db-ot fogott a csapda. Van egy kísérleti parcella, melyre szexatrakáns anyag lett kihelyezve, ott nem fogott a csapda molylepkét.

A sorok gyomirtását még mindig lehet végezni, ha a tankombinációban az egyik szer perzselő hatású is egyúttal (flumioxazin hatóanyag).

Őszibarack: Egyszerre több károsító is megjelent az őszibarack fákon. Még a védett ültetvényekben is enyhe fertőzést okozott a tafrína, a levelek deformálódnak, csavarodnak, vörös színűvé válnak (sejtburjánzás). Rajzik a keleti gyümölcsmoly, melynek lárvája majd a hajtásvégek száradását fogja előidézni (ez most még nincs). Megjelent a zöld őszibarack levéltetű is, szívogatásának tünete a levelek zsugorodása, a hajtások rozettásodása (nincs sejtburjánzás, nincs vörös színeződés). Védekezés mindenütt indokolt e 3 károsító ellen.

Rovarölő szerből jobb a felszívódót választani (Mospilan).

Csongrád – és Térsége, május 01.         Szabadkai Imre

9. Megfigyelés: 05.09.-05.15.   19.hét:

Őszi búza:  Fejlettsége a zászlós levél megjelenésénél tart, a felső négy levél egészséges, de sűrűbb állományban a 6-8 cm-es alsó szinten az április végi esők hatására megjelent a lisztharmat. Fehér kis telepei a száron és az alsó két levélen mutatkoznak. Kikeltek a vetésfehérítő bogarak első lárvái,a felső leveleken táplálkoznak,de jelen vannak még az imágók is. Lombvédelem a gomba- és rovarkártétel ellen csak akkor szükséges, ha az előző héten nem történt meg.

Kukorica: Szinte egyszerre kel a kukorica,1-2 leveles állapotban vannak. A kukoricával együtt tömeges gyomkelés van, az egy- és kétszikű gyomok összefüggő szőnyeget képeznek. Barkó-, illetve drótféregrágást nem találtam.

Sürgős a gyomirtás elvégzése, most még alkalmazható a korai post kezelés, de a hét második felében már a 3-7 leveles állapot között használható gyomirtó szerekre kerülhet sor (Diníró Gold, Principal Plus Gold, Click Pro ), melyek tartamhatással is rendelkeznek.

Szőlő: A fejlettebbek 5-6 leveles hajtást mutatnak,de van még most fakadó rügy is. A kis hajtásokon láthatóak a fürtök, melyből megállapítható, hogy megint nem lesz kiugró termés,a rügytermékenységi index 1,ami jó években 1,4  ,de rekord évben volt már 1,7 is.

Az átlagosnál több levélen van szőlőlevél nemezes gubacsatka, tünete a levél felszínén megjelenő piros, kidudorodó folt 2-3 mm átmérővel, vagy egybeolvadó nagyobb kiterjedéssel, levélfonákon pedig bemélyedő  vörösesbarna szöszös bevonat. Fertőzöttség mértéke 3-4 %-os.Tarka szőlőmoly rajzása folytatódott,üteme csökkent,76 db-t fogott a csapda. A kísérleti parcellában egyet sem. Mivel eső az elmúlt héten nem esett,így gombás fertőzés még nem következett be. A héten nem indokolt védekezést intézni.

Őszibarack:  A tíz nappal korábbi tafrina fertőzés “eredménye” most látszik igazán, fajtától és a korábbi védekezés hatékonyságától függően van 100%-os levélkár is, az enyhe fertőzés 4-5%-os károsodást okozott. Az újonnan megjelenő 1-2 levél már egészséges, a magas hőmérséklet most már nem alkalmas az újabb fertőzés kialakulásához (18C-fokot heti középhőmérséklet). Védekezni most a rovarkártevők ellen indokolt (levéltetű, keleti gyümölcsmoly), ha az előző permetezés hatástartama már eltelt.

Csongrád- és Térsége, május 8.       Szabadkai Imre

10. Megfigyelés:05.16.-05.22.  20. hét:

Őszi búza: Fenológiai stádiuma a kalászhányásnál tart, ezt 2-3 nap múlva követi a nagy melegben a virágzása, sőt a legkorábbi fajták már most virágoznak. Nem volt eső 17 nap óta, így alulról sül felfelé a növény, a szára is alacsony (térdig érő). A vetésfehérítő lárvái hosszanti csíkoltságú rágásokat végeznek, de nem számottevő a kártételük (1-2 százalék). Kisebb telepekben megjelentek a vöröses színű levéltetvek, gyakoriságuk 1 százalék alatti.

Fajtától függően, de már a hét elején meg kell kezdeni a kalászok fuzárium elleni védelmét, lehetőleg kettős-,vagy hármas hatóanyagú szerkombinációval és nagyobb lémennyiséggel (300 l.),dupla réses fúvókával.

Kukorica: Fejlettsége a 3 leveles állapotnál tart. Továbbra sincs barkó-és drótféreg kártétel, a gyomosodás viszont nagyon intenzív. A kétszikű gyomok- parlagfű, szerbtövis, libatop, csattanó maszlag-már 6 levelesek (fejlettebbek, mint a kukorica), az egyszikűek-(muhar,kakaslábfű) a gyökérváltás stádiumában vannak. A szárazság miatt vastagabb viaszréteg alakult ki a gyomok levelein, ezért a gyomirtás sürgős elvégzése mellett a felső dózist célszerű alkalmazni.

Szőlő: A kiugróan meleg hét (21 fok heti középhőmérséklet-tavaly 17 fok volt) felgyorsította a hajtások fejlődését, van már 40 cm hosszúságú is,de a lemaradottak 2-3 cm-ek. Eső hiányában nincs gombás fertőzés. Tovább csökkent a tarka szőlőmoly rajzása, 21 db volt a csapdafogás.  A visszamaradott hajtások deformálódott leveleinek fonákán szőlőlevélatka található, de csak mikroszkóppal láthatóak a sárgás színű, fejrész felé szélesedő, nyűre hasonlító kártevők. A héten még nem kell indítani a védekezést.

Őszibarack: Most már nem kell számítani a tafrína fertőzésre, így védekezni is felesleges ellene. A levéltetű újabb telepeit lehet megtalálni, itt célszerű a védekezés. A meleg, száraz idő kedvez e kártevő felszaporodásának, már tömeges a jelenléte a fenyő új hajtásain is.

A különleges időjárás által kiváltott növényi életciklusok jelentősen eltérnek a tavalyitól, pl az akácvirágzás kezdete most május 10, tavaly ez május 23 volt.

Csongrád-és térsége, május 15.   Szabadkai Imre

11.Megfigyelés: 05.23.-05.29. 21.hét:

Őszi búza: A korai fajták egy hét alatt elvirágoztak, a közép és késői érésűek most virágoznak. Túl magas volt a heti középhőmérséklet (19,8 fok, 5 fokkal magasabb, mint tavaly), eső 24 napja nem esett, így a szárazság már a zászlós levél zsugorodását, elszáradását idézi elő. Gombabetegség véletlenszerűen található egy-egy kifehéredő kalász formájában ( fuzárium). Nagy valószínűséggel befejeződött a búza növényvédelme.

Kukorica:  Az időben elvetett kukoricák fejlettsége az 5 leveles stádiumnál tart, a felső talajréteg kiszáradása miatt már “furulyáznak” a levelei. Legfőbb károsítást a gyomkonkurencia jelenti, a parlagfű már elérte a 10-12 leveles nagyságát, ahol nem végezték el a gyomirtást. A későbbi vetéseknél ez még időszerű. A száraz időben felszaporodtak a levélbolhák, főleg a muharbolha, melynek kártétele a levelek hosszanti csíkoltságú rágásával jelentkezik.

Szőlő:  Hajtásnövekedés továbbra is gyors, 50-60 cm  hosszúak, fürtmegnyúlás időszakában van a szőlő. Szárazság miatt nincs gombás fertőzés, a tarka szőlőmoly első nemzedéke is befejezte a rajzást még a hét első felében 4 db-ot fogott a csapda. Levélatka és gubacsatka kártételének mértéke nem változott.

A fakadás óta érzékelhető rügyelhalás fiatal – és idősebb ültetvényekben is megfigyelhető. A ki sem hajtott 2-3 rügyes csapok hámszövetén 1-2 mm átmérőjű, feketés színű, kidudorodó foltok vannak, melyek a feketerothatás a fomopszisz és a Botryosphoeria okoz.

A hét második felében elegendő a védekezés elindítása a lisztharmat, peronoszpóra és a szőlőmoly lárvakártétele ellen.

Őszibarack:  Az április végi tafrina fertőzés torz levelei lassan lehúllanak, a hajtások újabb 4-5 levele már egészséges. A zöld levéltetű újabb generációja jelent meg, szívogatják a friss hajtásvégeket, védekezni kell ellene, lehetőleg felszívódó szerrel (Mospilan).

Csongrád- és Térsége, május 22.      Szabadkai Imre

 

Maroslelei Növényvédelmi Észlelési Rendszer

Működtető: Csordás Csaba egyéni vállalkozó

Csapdák fogási adatai. 2022. 1. félév

Dátum: 04.05. 04.12. 04.19. 04.26. 05.03.

+

05.10. 05.17. 05.24.
Almamoly

 

KI 0 0 0 2 4 56 20
Szilvamoly

 

KI 3 2 19 65 103 110 78
Keleti gyümölcsmoly

 

KI 16 25 52 29 51 118 75
Barackmoly

 

KI 0 0 0 2 0 34 20
Tarka szőlőmoly

 

KI 0 1 2 1 0 3 0
Gyapottok bagolylepke

 

KI 0 0 0 0 1 0 0
Cseresznyelégy

 

KI 0 0 0 0 0 0 3
 Nyugati dióburok-

fúrólégy

később
Poloskaszagú szilvadarázs KI 10 18 23 11 9 0 0
Vadgesztenyelevél-aknázómoly-Maroslele KI 1 2 4 19 18 32 5
Vadgesztenyelevél-aknázómoly- HMVhely KI 4 7 11 34 21 34 14
S. f. buxusmoly később KI 0 0 0
Fokhagyma pillangó*

 

később KI 0 4

jelölések:  +:kapszulák cseréje,   N:  nem lehetett leolvasni (a következő adat halmozott érték), M: megsemmisült, §: nincs csere: fokhagyma pillangó rajzásának adata sátor csapdával  –  Munkánkhoz az MTA ATK Növényvédelmi Intézetének Csalomon típusú csapdáit használjuk.