Felhívás! A permetezőgépek műszaki felülvizsgálatára Makóra az alábbi online felületen lehet jelentkezni:http://www.permetezovizsga.hu

Figyelem! Június 1-től csütörtöki napokon az ügyfélfogadás 9-12 óráig folyamatosan igénybe vehető, Hódmezővásárhely, Csomorkányi u 56. alatt.

 A Viballa® gyomirtó szer forgalomba hozatalát és felhasználását, napraforgó kultúrában parlagfű ellen, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a 6300/207-2/2020. NÉBIH határozatában, 2020. május 1-től 2020. július 31-ig engedélyezte.

Napraforgó kultúrában posztemergensen, a kultúrnövény 6 leveles állapotától a vegetatív növekedési stádium végéig (csillagbimbós állapot előtt), 1,0 l/ha-os dózisban, 200-300 l/ha lémennyiséggel, földi géppel kijuttatva. Hagyományos és herbicid toleráns napraforgó hibridekben egyaránt alkalmazható.

A készítmény levélen keresztül fejti ki hatását, ezért a kijuttatást arra az időpontra kell időzíteni, amikor a parlagfű teljes mértékben befejezte a csírázást. A készítmény kijuttatására optimális időpont a parlagfű 6-8 leveles fejlettsége, de a parlagfű 30 cm-es nagyságáig hatékonyan alkalmazható a túlfejlett gyomnövények elleni védekezésre is. A Viballa® hatékonyan irtja a fehér libatopot és a selyemmályvát is. A készítményt önmagában kell kijuttatni, más növényvédő szerrel nem keverhető. Más gyomirtó szerek használata után legkorábban 7-10 nap múlva alkalmazható. A készítmény használata a vetésforgót nem befolyásolja.

Forgalmazási kategória: I. Előzetes termelői regisztráció szükségesA felhasználók kötelesek bejelenteni a Viballa® kijuttatás helyét és tervezett idejét, a kezelések megkezdése előtt.

A bejelentés érdekében, a kérelmezőnek a https://my.corteva.com/viballa – honlapon előzetesen regisztrálni szükséges.

A cirok gyomirtása

A gyomirtása a SuccessorT (TX) készítményre épül. Sajnos ez a készítmény a cirokban szükséghelyzeti engedéllyel alkalmazható.

Mit tud a Successor T?

 • Profi módú gyomirtást: kijuttatható preemergensen, korai posztemergensen a magról kelő gyomnövények ellen. Az egyszikűek a csírázás, illetve 1-3 leveles állapotban, a kétszikűek a csírázás, illetve 2-6 leveles állapotban a legérzékenyebbek
 • Markáns gyomirtást: két hatóanyag kombinációja-petoxamid és terbutilazin- széles gyomspektrum irtással bír. Kakaslábfű és muharfélék ellen biztos hatékonyságú. Ideális a hatása preemergensen akkor, ha megfelelő bemosó csapadékot kap. Kiemelkedő a hatékonysága a disznóparéjfélék, a fehér libatop, a csattanó maszlag, a selyemmályva, a varjúmák, a kövérporcsin, a parlagfű ellen.
 • Megbízható gyomirtást: a hatóanyag kombinációnak köszönhetően talajon és levélen keresztül is hat, kiemelkedően hosszú tartamhatással rendelkezik. Jó időzítéssel, elegendő csapadékkal a tábla betakarításig gyommentes marad.
 • Egyedülálló készítmény: egyedülálló módon oldja meg a cirok alapgyomirtását. Nélküle a ciroktermesztés problematikus lenne.
 • Rugalmas gyomirtó szer: minden cirokfélékben-siló, takarmány, szemes, vetőmag előállítás- kiemelkedő toleranciával rendelkezik, a cirok fejlettségétől függően bármikor kijuttatható, bármilyen talajtípuson.
 • Töretlenül bizonyít: 10 éve folyó vizsgálataink igazolják, hogy akár száraz, akár csapadékos tavaszokon megbízható gyomirtó hatást ad. Évről-évre folyamatosan növekvő területen használják.
 • Kijuttatási javaslat: Successor T dózisa 2,0-3,0 liter/ha. Korai posztemergens időpontba kijuttatva nedvesítő szer használata előnyös. Használjunk kettős réses szórófejet, 200-300 liter/ha permetlevet, ügyelve az optimális borításra.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint engedélyező hatóság a GOSZ kérelmére 2020. január 30.  napján kelt 6300/234-1/2020. számú határozatában engedélyezte a Reglone Air deszikkáló szer felhasználását 2020. évben repce és napraforgó kultúrában.A készítmény felhasználható 2020. május 25.-től szeptember 21.-ig


Fontos felhívás!!

 • Tájékoztatom a Tisztelt Kollégákat, hogy a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóságával egyeztetve, velük megállapodva az egészségügyi vészhelyzet időszakára a növényorvosi vény használattal és növényvédő szer vásárlással kapcsolatban az alábbi változás történik.Ismételten kérjük a Tisztelt Kollégákat, hogy a veszélyhelyzet időszakára lehetőség szerint az elektronikus vény használatát helyezzék előtérbe.Növényorvosi vény kiállítása a vényköteles növényvédő szerek esetében a veszélyhelyzet időszaka alatt sem nélkülözhető. Növényorvosi vény utólagos kiállítása nem lehetséges.Ugyanakkor a veszélyhelyzet időszakára a NÉBIH a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával egyetértve engedélyezi, hogy a kereskedők a vényen felírt növényvédő szer helyett annak hiányában helyettesítő szert adhassanak ki (abban az esetben is, ha az a vényen nem szerepel). Helyettesítő növényvédő szerként az a készítmény fogadható el, amelyik hatásában szakmailag megfelelően tudja pótolni a vényen felírt szert.A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának és tagságának komoly felelőssége, hogy ebben a rendkívüli időszakban is megfelelően tudja biztosítani a növényvédő szerek szabályos és biztonságos felhasználását úgy, hogy a megnehezedett napi ügyintézésben,  az inputanyag beszerzési és ellátási nehézségek közepette a magyar mezőgazdaságban dolgozók  tevékenységét ne hátráltassa.               Dr. Tarcali Gábor országos elnök
 • A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 19. §-a alapján az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer vásárlására és szállítására, az arra nem jogosult személy csak a szakirányító által kiállított, egyszeri vásárlásra jogosító növényvédelmi-növényorvosi vénnyel jogosult.
 • Az elektronikus növényorvosi-vény rendszer e-veny.hu domain név alatt érhető el. A felhasználónak a rendszer használatához regisztrálni szükséges. A belépéshez azonosítóra van szükség, ami a növényorvos engedélyének száma lesz. Az azonosító beírása után be kell írni az egyedi jelszót. A jelszót a felhasználó a rendszertől kapja e-mailben a regisztrációja során.
 • A papíralakú növényorvosi vény az irodánál vásárolható, melyet személyesen lehet átvenni.
 • Felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére a kötelező 5 évenkénti továbbképzés 2020. december 7-11 között lesz, Hmvhely, SZTE Mg Kar Kollégiumának előadótermében. Az értesítést az iroda megküldi. Megjelenés az első napon december 7-én (hétfőn) 8. 30 órakor a közölt helyszínen.
 • 80 órás tanfolyamot ősszel szervezünk.